Međunarodni projektni menadžment
Projektni menadzment cover 250h

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje ljudskim resursima u preduzetničkom okruženju
Upravljanje ljudskim resursima cover 250h

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni marketing proizvoda i usluga
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje zavarenih konstrukcija
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj proizvoda
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni bonton i korporativno preduzetništvo
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi sa javnošću i korporativno preduzetništvo
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnika komunikacija i prezenatcije
opened book

Osnovne informacije o predmetu

Nastavni materijal