Konsalting

FINANSIJSKI KONSALTING

financial consulting

 

Pružanje usluga finansijskog konsaltinga:

 • Izradu biznis planova
 • Finansijske analize
 • Procenu vrednosti kompanija
 • Izradu izvestaja o transfernim cenama medju zavisnim preduzećima
 • Usluge ekonomskog i finansijskog veštačenja
 • Usluge poslovnog knjigovodstva

MARKETING USLUGE

Marketing Consulting250

 

Pružanje sledećih marketing usluga:

 • Istraživanje trzista
 • Izrada marketing plana
 • Poslovno komuniciranje
 • Poslovni bonton
 • Brendiranje
 • Marketing usluge

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

projectmanagement250

 

Pružanje usluga upravljanja projektima i izrade projektnih aplikacija, obavljajući pritom sve faze koje upravljanje projektima obuhvata:

 • iniciranje, planiranje i dizajniranje
 • implementacija
 • izrada projektne dokumentacije
 • kontroa i finalizovanje projekta

Kao rezultat korišćenja ove usluge, klijenti će imati visok stepen kvaliteta ostvarenja ciljeva.

 

IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA

strategy250

 

Pružanje usluga izrade strateških dokumenata:

 • Izrada strateških razvojnih dokumenata organizacija, institucija i preduzeća,
 • Izrada strategija razvoja gradova i opština u skladu sa Uredbom o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja – Službeni glasnik, br. 015/2011

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

intellect property250

 

Pružanje usluga zaštite intelektualne svojine u formama koje slede:

 • Patent i izrada patentnih prijava
 • Organizacija seminara iz oblasti prava intelektualne svojine (patenti, žigovi, dizajn, oznaka geografskog porekla)

EDUKACIJE

education250x167

 

Izvođenje edukacije iz sledećih oblasti:

 • Finansijski menadžment
 • Marketing
 • Inovacije
 • Upravljanje projektima
 • Poslovno komuniciranje
 • Energetska efikasnost
 • Zaštita životne sredine
 • Zaštita intlektualne svojine

EKSPERTIZE

sales expert250

 

Ekspertize u oblastima:

 • marketing, konsalting i posredovanje u prodaji

Ekspertiza i savetodavne aktivnosti u izradi elaborata, strateških dokumenta od značaja za dalji razvoj i kompanije.

Ekspertiza i savetodavne aktivnosti u izradi strateških dokumenata za lokalne samouprave u Srbiji.

 

 expertise250

 

Ekspertiza u sledećim oblastima:

 • Projektna podrška
 • Projektni menadžment
 • Izrada biznis plana
 • Izrada strategije razvoja
 • Primena i sprovođenje ISO standarda
 • Kreiranje i stimulacija procesa inoviranja
 • Brending vaše firme ili proizvoda-usluga
 • Kreiranje i izvođenje PR kampanja

 

 ndt methodes250

 

Ekspetiza u oblasti nedestruktivnih metoda ispitivanja NDT mašinskih sistema:

 • Vibrodijagnostika
 • Termovizija
 • Ultrazvučna ispitivanja
 • Vizuelna ispitivanja penetrantima
 • Vizuelna magnetna ispitivanja

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ecology250

 

Projekti u oblasti zaštite životne sredine:

 • Projekat prečišćavanja pijaćih voda – otklanjanje teških metala iz vodozahvata
 • Uklanjanje arsena (V) iz vode elektrohemijskom aktivnom keramikom
 • New universal compact modular technology for dusting and removal of pollutants from the flue gases produced by furnaces and boiler plants based on biomass and other liquid and solid fuels
 • Innovation of energy efficiency of solid fuel oven by designing and installing modified boiler adjusted to its fire box design

ENERGETSKA EFIKASNOST

enviroment250

Projekti iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije:

 • Izrada studija izvodljivosti za projektovanje solarnih elektrana
 • Izrada studija izvodljivosti za projektiovanje vetrogeneratora
 • Izrada studija izvodljivosti za iskorišćavanje biomase
 • Izrada studija izvodljivosti za iskorišćavanje geotermalne energije
 • Izrada studija izvodljivosti za pokretanje malih hidroelektrana

 

 

  

Poslovni partneri

 lobex position5 1200x500x