MM0533 640x480nDr Miloš Milovančević rođen je 25. aprila 1978. god. u Nišu od roditelja Dušana i Nade Milovančević. Otac dr Dušan Milovančević, redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Majka dr Nada Milovančević primarijus opšte medicine u penziji, Doma zdravlja u Nišu.

Osnovnu školu „Sveti Sava” u Nišu završio je 1993. godine, a zatim je upisao Gimnaziju "Bora Stanković", matematičkog smera i istu završio 1997. godine.

Školske 1997/98. upisao se na Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a isti završio 5. marta 2003. godine. Za najboljeg studenta generacije proglašen je 2003. godine.

Dobitnik je nagrade Grada Niša i nagrade Univerziteta kao student generacije 2002/03.

Diplomirao je na profilu Mašinske konstrukcije i mehanizacija sa srednjom ocenom 9,46 (devet i 46/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu iz oblasti Mašinskih konstrukcija, pod naslovom „Nadzor stanja radne ispravnosti mašina sa aplikacijom na železnička vozila”.

Poslediplomske magistarske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer Železničko mašinstvo upisao je 2003. godine i iste završio sa prosečnom ocenom u toku studija 10 (deset). Magistarski rad pod naslovom „Istraživanje dinamičkog ponašanja železničkih vozila sa aspekta stanja radne ispravnosti“ odbranio je 08. juna 2006. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Mentor magistarskog rada bio je prof. dr Vojislav Miltenović.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Izbor optimalne konfiguracije vibrodijagnostičkog sistema zasnovanog na PIC tehnologiji " odbranio je 06.12.2010. god. na Mašinskom fakultetu u Nišu, čime je stekao zvanje doktora nauka - mašinsko inženjerstvo. Mentor doktorske disetracije bio je dr Aleksandar Veg, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Zaposlen kao nastavnik u zvanju vanredni profesor sa punim radnim vremenom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Tečno govori engleski jezik.